תחזוקת גנרטורים

במאה ה-21 קשה, ואולי אפילו בלתי אפשרי, לדמיין את החיים בלי חשמל. בהתאם, בכל בניין שיש בו מערכות חיוניות מותקן גנרטור. כדי שהמתקן יוכל להיכנס לפעולה בשעת הצורך ולהבטיח את פעילות כל המערכות שתלויות בו במקרים אלה, חובה לתחזק אותו היטב. תחזוקת גנרטורים היא חלק בלתי נפרד משירות אחזקת מבנים של הומי’ז, וכמו כל פעולה אנחנו מבצעים אותה בסטנדרטים גבוהים במיוחד.

למה גנרטור זקוק לתחזוקה מושקעת?

הגנרטור מנצח על כלל מערכות החירום: הוא זה שמוודא שהמשאבות ימשיכו לעבוד וימנעו הצפות, שמפוחים לשחרור עשן יעבדו, ושמערכות גילוי אש יספקו את ההתראה הנחוצה.

בנוסף הגנרטור מספק חשמל לשער וגם לחלק מגופי התאורה, בהתאם לתוכנית החשמל שנקבעה לבניין. על-מנת שהגנרטור ידאג לכל הנ”ל, התפקיד שלנו הוא לדאוג לתקינותו. סיבה נוספת לחשיבות הרבה של תחזוקת גנרטורים במרכז היא שבשגרה ההתקן שמספק חשמל בשעת חירום יכול לעמוד זמן רב ללא שום פעילות. בדיוק כמו מכונית, אי הפעלה ממושכת מדי פוגעת בגנרטור, ולכן אב הבית שמטפל לכל ענייני הבניין ידאג להפעיל את הגנרטור לפחות אחת לחודש, במשך כ-10 דקות.

בהזדמנות זו אב הבית גם יבדוק שמן, סולר, מים ומרכיבים נוספים – גם כן כמו שרצוי לבדוק במכונית, ובעצם בכל מערכת מכנית בעלת מנוע.

טיפול שנתי מקיף

מעבר לבדיקות התקופתיות שמבצע אב הבית, נשלח לבניין שבאחריותכם טכנאי מוסמך שיבצע טיפול מקיף. התדירות הנדרשת לפעולת תחזוקת גנרטורים זו היא אחת לשנה. הטיפול מתנהל בכפוף להנחיות היצרן.

אנחנו מודעים היטב לתפקיד הקריטי של הגנרטור, ולכן משקיעים בתחזוקה את מלוא תשומת הלב הנחוצה כדי שבמצב חירום הוא יתפקד באופן מושלם. לצורך ביצוע תחזוקת גנרטורים במרכז בסטנדרטים שהומי’ז הציבה לעצמה, אנחנו דואגים להכשרות רלוונטיות מעמיקות לכל אב בית – כך שאתם יכולים להסיר את הדאגה הזו מלבכם, ולסמוך עלינו בלב שלם.

שירותים נוספים

רכזת גילוי אש

מפוחים שיחרור עשן

משאבות מים

דילוג לתוכן